Dags för fiske! När, var & hur?

Tack vare områdets varierande natur och vackra vatten kan du fiska både gädda, abborre, gös, torsk, havsöring och lax! Räkna med ett aktivt fiske oavsett när på året du väljer att besöka Fiskeparadiset!

Vilken tid på året är det bäst fiske?
Det får man snabbt svar på om man tittar på tabellen nedan där vi listat de allra vanligaste arterna i våra insjövatten samt för de kustnära fiskarna. Ju mörkare färgskala desto hetare fiske - en bit ute till havs är det hett fiske hela året då det gäller torsk och lax i våra trakter av Östersjön!

Kom ihåg att alltid kolla upp vilka fiskeregler och fredningstider som gäller innan påbörjat fiske.Pike - Gädda - Hecht - Esox Lucius


Perch - Abborre - Barsch - Perca Fluviatilis


Salmon - Lax - Lachs - Salmo Salar


Seatrout - Havsöring - Meerforelle - Salmo Trutta


Zander - Gös - Zander - Sander Lucioperca


Cod - Torsk - Dorsch - Gadus Morhua


Lavaret (Whitefish) - Sik - Maräne - Coregonus Lavaretus


Fjällkarp - Carp - Karpfen - Cyprinus Carpio


Spegelkarp - Mirror Carp - Zeikarpfen - Cyprinus Carpio


Brunöring - Brown Trout - Forelle -Salmo Trutta


Storröding - Big Char - Saibling - Salvelinus Umbla


Sutare - Tench - Schiele - Tinca Vulgaris


Mört - Roach - Plötze - Rutilus Rutilus


Björkna - Silver Bream- Güster - Abramis Bjoerkna


Id - Ide - Aland - Leuciscus Idus


Braxen - Bream - Brachse - Abramis Brama


Asp - Asp - Rapfen - Aspius Aspius


Faren - Blue Bream - Zope - Abramis Balerus


Färna - European Chub - Döbel -Squalius Cephalus


Rainbow trout - Regnbåge - Regenbogenforelle - Oncorhynchus Mykiss


Näbbgädda - Garfish - Hornhecht - Belone Belone