Podąż śladami ośmiu najpopularniejszych ryb na łowiskach dostępnych przez cały rok. Im ciem- niejsze kolory, tym bardziej udane wędkowanie.

Ale pamiętaj: nie ma reguł bez wyjątków! Łowienie troci w rzekach i przybrzeżne jest zabronione od października do grudnia.

W tym samym okresie obowiązuje też zakaz połowu łososia w rzekach w tym samym ter- minie. (Sprawdź, kiedy zaczyna się sezon na wędkowanie).Pike - Gädda - Hecht - Esox Lucius


Perch - Abborre - Barsch - Perca Fluviatilis


Salmon - Lax - Lachs - Salmo Salar


Seatrout - Havsöring - Meerforelle - Salmo Trutta


Zander - Gös - Zander - Sander Lucioperca


Cod - Torsk - Dorsch - Gadus Morhua


Lavaret (Whitefish) - Sik - Maräne - Coregonus Lavaretus


Fjällkarp - Carp - Karpfen - Cyprinus Carpio


Spegelkarp - Mirror Carp - Zeikarpfen - Cyprinus Carpio


Brunöring - Brown Trout - Forelle -Salmo Trutta


Storröding - Big Char - Saibling - Salvelinus Umbla


Sutare - Tench - Schiele - Tinca Vulgaris


Mört - Roach - Plötze - Rutilus Rutilus


Björkna - Silver Bream- Güster - Abramis Bjoerkna


Id - Ide - Aland - Leuciscus Idus


Braxen - Bream - Brachse - Abramis Brama


Asp - Asp - Rapfen - Aspius Aspius


Faren - Blue Bream - Zope - Abramis Balerus


Färna - European Chub - Döbel -Squalius Cephalus


Rainbow trout - Regnbåge - Regenbogenforelle - Oncorhynchus Mykiss


Näbbgädda - Garfish - Hornhecht - Belone Belone